Barkholt Planteskole er lukket

Med udgangen af maj 2015 lukkkede Barkholt Planteskole efter en kort, men usædvanligt travl forårssæson.

Det er ikke alle forundt at turde stoppe på toppen af succesen, men 18 fantastiske år har givet os mod på at kaste os over nogle af vore andre drømme.

Livet er en buffet af spændende muligheder, og det er jo bare med at komme hele vejen rundt, mens man har appetit og lyst til at smage!

Vi vil her gerne sige tak til alle jer der har været med til at gøre Barkholt Planteskole til en ubetinget succes. 

De bedste hilsner
Lene & Morten
     
Vi fortsætter under andre rammer med havevedligholdelse.